Eco-環保紙杯4.0規格

冷飲紙杯 / 熱飲紙杯 / 冷熱共用紙杯
產品編號 品項

容量

(c.c)

口徑(mm) 高度(mm) 入數 外箱尺寸(mm)
BVC-0008 環保紙杯4.0 無淋膜冷飲紙杯 8oz 300 80 95 1000 405*330*430
BVC-0010 環保紙杯4.0 無淋膜冷飲紙杯 10oz 380 90 91 1000 454*364*468
BVC-0012 環保紙杯4.0 無淋膜冷飲紙杯 12oz 440 90 112 1000 464*374*528
BVC-0016 環保紙杯4.0 無淋膜冷飲紙杯 16oz 530 90 135 1000 464*374*598
BVC-0020 環保紙杯4.0 無淋膜冷飲紙杯 20oz 610 90 152 1000 460*370*645
BVC-0022 環保紙杯4.0 無淋膜冷飲紙杯 22oz 680 90 168 1000 460*374*638
BVH-0008 環保紙杯4.0 無淋膜熱飲紙杯 8oz 300 80 95 1000 405*330*430
BVH-0010 環保紙杯4.0 無淋膜熱飲紙杯 10oz 380 90 91 1000 454*364*468
BVH-0012 環保紙杯4.0 無淋膜熱飲紙杯 12oz 440 90 112 1000 464*374*528
BVH-0016 環保紙杯4.0 無淋膜熱飲紙杯 16oz 530 90 135 1000 464*374*598
BVH-0020 環保紙杯4.0 無淋膜熱飲紙杯 20oz 610 90 152 1000 460*370*645
BVH-0022 環保紙杯4.0 無淋膜熱飲紙杯 22oz 680 90 168 1000 460*374*638
BV2-0008 環保紙杯4.0 無淋膜冷熱共用紙杯 8oz 300 80 95 1000 405*330*430
BV2-0010 環保紙杯4.0 無淋膜冷熱共用紙杯 10oz 380 90 91 1000 454*364*468
BV2-0012 環保紙杯4.0 無淋膜冷熱共用紙杯 12oz 440 90 112 1000 464*374*528
BV2-0016 環保紙杯4.0 無淋膜冷熱共用紙杯 16oz 530 90 135 1000 464*374*598
BV2-0020 環保紙杯4.0 無淋膜冷熱共用紙杯 20oz 610 90 152 1000 460*370*645
BV2-0022 環保紙杯4.0 無淋膜冷熱共用紙杯 22oz 680 90 168 1000 460*374*638